Kurumsal Hizmetler

   Şirket birleşme ve devralma, borç ve sermaye finansmanı ile şirket değerinin tespiti konularında danışmanlık hizmeti.

   Hizmetlerimiz kapsamında; alternatif seçeneklerin değerlendirilmesi, değer tespiti (şirket ve marka), işlemin yapılandırılması, işlem sürecinin yönetimi ve işlemin başarıyla tamamlanması için görüşmelerin yürütülmesi yer almaktadır.

   Şirketlerin kurumsal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olacak alternatif öngörülerde bulunularak, projelerinde objektif, tarafsız ve bağımsız görüş verilmektedir. 

   Kurumsal Finansman hususunda, aşağıdaki konularda danışmanlık hizmeti sunmaktayız:

         a. Şirket birleşmeleri, şirket satın almaları

         b. Şirket/Hisse satışı, şirket bölünmeleri 

         c. Alıcı ve satıcı Durum Tespiti çalışmaları

         d. Yatırımcıların ve düzenleyici kurumların talepleri doğrultusunda şirket değerlemeleri.