Bağımsız Denetim Hizmetleri

   CK Bağımsız Denetim A.Ş. olarak sahip olduğumuz KGK yetki belgesi ile şirketlerin finansal bilgilerinin, düzenleyici kurumlarca belirlenen standartlara uygunluğu ve doğruluğunun tespiti, denetim teknikleri uygulanarak yapılmakta ve raporlanması sağlanmaktadır.

   Bu kapsamda yapılan denetimler şunlardır;

   • Bağımsız denetim

   Şirketlerin finansal tablolarının ve raporlarının düzenleyici otorite tarafından belirlenen standartlara (TMS, TFRS, IFRS, BOBİ FRS gibi) uygunluğu ve doğruluğunun denetlenerek, görüş oluşturulmasını makul güvence verilmesini içermektedir.
    

   • Bağımsız Sınırlı İnceleme

   Finansal raporlama sürecinden sorumlu kişilerden bilgi toplanması ve analitik inceleme ile diğer inceleme tekniklerinin uygulanarak sınırlı güvence verilmesini kapsamaktadır.
    

   • Uygunluk Denetimi

   Şirketlerin faaliyetlerinin ya da işlemlerinin belirli kanunlara, ilgili mevzuat düzenlemelerine uygunluk derecesi hakkında görüş bildirilmesidir.