Vergi Danışmanlığı Hizmetleri

   1. Sürekli vergi danışmanlığı

   2. KDV planlaması ve yurtiçi/yurtdışı KDV iadesi işlemleri

   3. Teknik servis, gider paylaşımı, bayilik, acentelik vb. sözleşmeler ile hisse devir sözleşmeleri ve uluslararası sözleşmelerin vergisel yükümlülükler açısından analizi ve değerlendirilmesi

   4. Transfer fiyatlandırması danışmanlık hizmeti ve Raporlaması

   5. İç Kontrol sistemi denetimi ve danışmalığı

   6. SGK ve İş Kanunu işlemleri ve danışmanlığı

   7. Vergi Dairesi ile ilgili işlemlerde danışmanlık

   8. Muhasebe sistemi kurulması, denetimi ve danışmanlığı